Webshop nischat.se

Vår vision har varit att samla unika produkter på ett ställe, enkelt, instruerande och inspirerande endast ett knapptryck ifrån Er. Både för företag och privatpersoner.

Vår affärsidé är att marknadsföra ett brett sortiment av nischade, högkvalitativa, proffs testade produkter för underhåll och nyproduktion av fastigheter.

Varför nischat?
För att vi lägger ner mycket tid på att testa nya och innovativa produkter för att öka livslängden på objekt. Detta bidrar samtidigt till tidsbesparingar och mindre miljöbelastning. Vi vill vara nischade och unika inom vårt område, därför tycker vi namnet passar vår shop.

”Gör det själv”

Många av produkterna i vår webshop uppmanar till ”Gör det själv” arbete, men vi vill påpeka att om man känner sig osäker på att renovera, och kanske tvekar inför arbetet, kontakta ett professionellt företag som utför arbetet. Se till att företaget är anslutet till Måleriföretagen i Sverige.

Med Vänliga Hälsningar,

Magnus – nischat.se / Hallins Måleriservice

Välkommen in i vår webshop