Hållbara Ytbehandlingar

Vår Insats

Vi tummar aldrig på miljö och hållbara ytbehandlingar. Genom vårt miljöarbete vill vi hjälpa våra kunder att välja smarta och miljövänliga val. Oavsett om det handlar om ommålning av ditt hem, eller på andra arbetsplatser där vi utför jobb.

Färg val

Som entreprenörer tar vi initiativ till att inhandla och använda färger som ligger i linje med uppsatta lagstiftningar, VOC minskningar uppnås genom att aktivt samarbete med våra leverantörer inom olika produktområden bla vattenburna och High Solids eller helt lösningsmedelfria teknologier. Vi försöker välja leverantörer med högst kvalité, helst med tillverkning i Sverige.

Vattenburna färger

Ett av de enklaste miljövänliga val vi gör att välja vattenburna färger i stället för lösningsmedelsburna färger. Detta gör att vi minimerar utsläpp av lösningsmedel eller VOC (Volatile Organic Compound). Detta förbättrar även luftkvalitén och minskar klimatpåverkan eftersom lösningsmedlet i lösningsmedelsburna färger avdunstar till luften vid härdning. De vattenburna premiumprodukter som vi använder oss av på Hallins Måleriservice ger ett mycket hållbart resultat. Med noggrant genomfört grundarbete och systemmålning kan vi få fasader att hålla längre än många av våra konkurrenter .

Lösningsmedelsburna färger

Vattenbaserade produkter har dock begränsningar, inom så kallat tungt rostskydd kommer dessa produkter alltid ha ett mycket begränsat användningsområde, eftersom dessa produkttyper har en begränsad hållbarhet i dessa miljöer, framförallt gäller det inom infrastruktur ex broar mm, offshore, kemisk industri samt vattenkraftindustrin. Företagen inom denna industri har redan föreskrivna kravspecifikationer för sin ytbehandling och vattenburna produkter är i stort sett diskvalificerade pga. att önskad livslängd inte uppnås, eftersom man räknar på en total livscykelkostnad (hållbarhet) och att man vill nå en så lång tid som möjligt innan ett större underhåll behöver utföras. Något som är viktigt att ta i beaktning är att underhållsmålning inom de flesta Industrier normalt sett inte kan utföras med vattenburna produkter på grund av väderleksomständigheter vilket då leder till ett ökat utsläpp till miljön eftersom underhållsmålning måste utföras tidigare än beräknat. Förutom att man generellt även får ökade underhållskostnader i form av intäckning, uppvärmning mm, som även detta påverkar miljön. Detta är sånt som vi får kalkylera på inför våra projekt på Hallins Måleriservice – Total Miljöpåverkan.

Lång hållbarhet – bättre miljöval

Det ger en långsiktig kostnadsbesparing och minskad miljöpåverkan.

Det vi lämnar efter oss ser fräscht och nytt ut, år efter år.