Hållbarhetspolicy

Vår Hållbarhetspolicy HBP2018:1. Övergripande handlar det om att vi vill utföra tjänster av bästa kvalitet, vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till ett bättre samhälle genom att minska miljöpåverkan, dels för vår verksamhet men också för våra kunders. Då vår verksamhet bygger på renovering och ytskydd av trä, betong och metall, ser vi till att ytor kan bevaras, istället för att rivas eller bytas.

Vi har inget certifierat system, då detta innebär stora kostnader för ett litet företag som oss, och vi ser inte att denna kostnad gynnar våra kunder.

Hållbarhetspolicyn är upprättat för att innefatta samma typ av information och krav för kvalitetssäkring, hållbarhetsfrågor inom miljö, sociala faktorer men även andra aspekter av hållbarhet som man finner i ISO9001 – ISO14001 – OHSAS18001 – ISO26000

Grunden för det här dokumentet är en hopslagning av våra tidigare miljö, arbetsmiljö och kvalitetspolicy som nu blivit vår ”Hållbarhetspolicy”. Den beskriver hur just vår organisation vill hålla bästa kvalitet, bidra till en minskad miljöpåverkan samt vara en attraktiv arbetsplats.

Vill du ta del av vår Hållbarhetspolicy HBP2018:1 så skicka ett mail till oss på malanu@hallinsmaleri.se