Nöjd Kund Garanti

Nöjd-Kund-Garanti

Att köpa måleri av Hallins Måleriservice är trygghet

För konsumenter, dvs. privatpersoner som köper måleritjänster finns konsumenttjänstlagen som skydd för deras rättigheter. Men till skillnad mot vad många tror finns ingen lagstadgad garanti i konsumenttjänstlagen.

Hallins Måleriservice i samarbete med Måleriföretagen erbjuder därför en utökad garanti på utförda arbeten. Garantin är en tydlig manifestation från vår sida och att understryka vår höga kvalitet.

Vad innebär garantin för dig som konsument

  • Två års garanti på utfört måleriarbete
  • Opartisk besiktning
  • Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av Hallins Måleriservice eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Genom denna extra trygghet tillförsäkras du som kund hos oss att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.